Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi

Skanfas Oy
Y-tunnus: 1615978-8

Osoite:
Rikkiläntie 993
54330 SIMOLA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antti Turkia
Puhelin: +358 50 4903110
Sähköposti: antti.turkia@skanfas.com

Rekisterin nimi

Skanfas Oy:n henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Skanfas Oy:n markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten, jolla mahdollistetaan Skanfas-tuotteiden ja palveluiden toimitus sekä viestintä asiakkaille, sidosryhmille sekä yhteistyökumppaneille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:
 • Henkilön nimi
 • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite)
 • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)
 • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
 • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
 • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)
 • Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilökontaktin itse antamat tiedot, myyjien syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto. Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika
Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valtuuttamien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta (tällaisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi varmuuskopiot järjestelmien tiedostoista ja tietokannoista).

Tietoja luovutetaan seuraaville tahoille seuraavissa tarkoituksissa:
 • Skanfas Oy:n konserniin kuuluville yhtiöille markkinointi- ja viestintätarkoituksiin
 • Skanfas Oy:n konserniyhtiöiden alihankkijoille tai päämiehelle Roisterin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden toimituksen mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi
 • Tietoja luovutetaan salatulla tietoliikenneyhteydellä, sähköpostilla tai muuten elektronisesti
 • Tässä selosteessa Skanfas-tuotteet ja palvelut voivat sisältää myös sen konserniyhtiöiden ja toimittajien tuotteita ja palveluita

Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.
AA Hyvä luottokelpoisuus Bisnode 2021 Luotettava kumppani logo